Område: Svavelsyra

NORAM SX SYRAKYLARE

Syrakylare i NORAM SX™ är en robust och pålitlig design som kräver minimalt med underhåll.  Den höga korrosions-beständigheten hos NORAM SX™ eliminerar behovet av anodiskt skydd. Genom användning av andra noggrant utvalda legeringar kan vi även designa syrakylare för andra kylmedier än processvatten, t ex. saltvatten.

Teknisk ansvarig

Pontus Lindh

Pontus Lindh

Lead Mechanical Engineer

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 30
D: +46 (0) 31 757 40 15
E-post

Försäljning

Erik Cleverstam

Erik Cleverstam

Sales Manager, Projekt

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 01
D: +46 (0) 31 757 40 16
E-post

Lång livslängd

Minimalt underhåll

Korrosionsbeständig

våra affärsområden

svavelsyra

NORAM tillhandahåller innovativ processteknik och utrustning för svavelsyraanläggningar. Våra tekniska lösningar minskar emissioner, ökar energieffektiviteten, ökar kapaciteten och förbättrar anläggningens tillgänglighet hos våra kunder runt om i världen.

LÄS MER

svaveldioxid

Med mer än 180 installationer över hela världen är Cellchems anläggningar för svavelförbränning en av de mest använda teknikerna för produktion av svaveldioxid (SO2). Tillgängliga kapaciteter sträcker sig från 0,5 till 100 ton svavel per dygn och designen kan skräddarsys för att producera ett flertal produkter baserade på SO2, tex bisulfit.

LÄS MER

papper & massa

NORAM erbjuder ett brett utbud av tekniska lösningar till skogsindustrin. Vår Pappers- & Massadivision har två huvudsakliga fokusområden: Utvinning av råvaror och energi från skogsråvaran samt förbättra massabrukets kemikalieåtervinning i syfte att minska emissioner.

LÄS MER