Processanläggningar

Skräddarsydda lösningar för våra kunder

Noram International erbjuder kompletta och skräddarsydda helhetslösningar inom svavelsyra-, svaveldioxid- samt papper & massa-industrin. Norams unika produkt- och tjänsteerbjudande är baserat på ledande teknologi och en kontinuerlig drivkraft att utveckla nya och innovativa lösningar, skräddarsydda för kundernas behov. Kombinationen av processteknik och tjänster, bygger på stor teknikkunskap. Noram International levererar såväl EPS som EPC med kompletta lösningar i fabrik.

Svavelsyra

NORAM tillhandahåller innovativ processteknik och utrustning för svavelsyraanläggningar. Våra tekniska lösningar minskar emissioner, ökar energieffektiviteten, ökar kapaciteten och förbättrar anläggningens tillgänglighet hos våra kunder runt om i världen.

Teknik som utvecklats av NORAM har gjort det möjligt för svavelsyraproducenter runt om i världen att förlänga livslängden på befintliga anläggningar, förbättra driftsekonomin och kostnadseffektivt uppfylla strängare miljökrav. Vi erbjuder våra kunder studier, optimering, system- och anläggningsdesign, leverans av utrustning samt montage av svavelsyraanläggningar.

Svaveldioxid

Med mer än 180 installationer över hela världen är Cellchems svavelförbränningsanläggningar en av de mest använda teknikerna för produktion av svaveldioxid (SO2). Tillgängliga kapaciteter sträcker sig från 0,5 till 100 ton svavel per dygn och designen kan skräddarsys för att producera ett flertal produkter baserade på SO2, tex Bisulfit.

NORAM förvärvade denna branschledande SO2-teknik från Akzo Nobel (Eka Engineering) 2013.

Efterfrågan på lokalt producerad SO2 ökar till följd av strängare miljö- och säkerhetskrav vid transport, lagring och användning av flytande SO2. På NORAM är vi dedikerade att fortsätta leverera och stödja denna väl beprövade, pålitliga och kompakta svavelförbränningsteknik.

Papper & Massa

NORAM erbjuder ett brett utbud av tekniska lösningar till skogsindustrin. Vår Pappers- & Massadivision har två huvudsakliga fokusområden: Utvinning av råvaror och energi från skogsråvaran samt förbättra massabrukets kemikalieåtervinning i syfte att minska emissioner.

NORAMs LignoForce-process™ för extrahering av lignin med hög renhet från svartlut samt innovativ processteknik för produktion av kristallin nanocellulosa (CNC) är branschledande tekniker. Vi erbjuder även lösningar för avskiljning av klorider och kalium i elfilteraska (PDP ™ ), grön- och vitlutsfiltrering (CleanFlow™) samt brännare för mesaugn, soda – och kraftpannor (Clean Combustion™).