Område: Svaveldioxid

CELLCHEM™ SPIRALFLAMUGNAR (SF)

Våra spiralflamugnar tjänar olika branscher som kräver relativt små mängder svaveldioxid. Tillgängliga standardkapaciteter varierar från 9 till 100 ton per dag, med anpassningsmöjligheter för högre kapaciteter. Våra ugnar producerar högkoncentrerad SO2-gas (18–19 vol%) på grund av bra blandning mellan luft och svavel samt effektiv atomisering av svavel. De har ett högt turndown-förhållande utan försämring av förbränningsprestanda. CellChem-ugnarna (CF + SF) har en beprövad meritlista med över 150 framgångsrika installationer.

Med över 150 installationer, är våra Cellchem™ SF spiralflamugnar väl beprövade. En komplett spiralflamugn inkluderar en Svavelbrännare, ventilstation, brännkammare samt efterbrännkammare.

Spiralflamugnarna (SF) designas med en kapacitet mellan 5-100 MTPD.

Teknisk ansvarig

Kajsa Wahlgren

Kajsa Wahlgren

Process Engineer

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 03
D: +46 (0) 31 757 40 23
E-post

Försäljning

Erik Cleverstam

Erik Cleverstam

Sales Manager, Projekt

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 01
D: +46 (0) 31 757 40 16
E-post

Mellan 9 och 100 ton svavel per dag

Upptar relativt liten volym

Producerar högkoncentrerad SO2-gas

våra affärsområden

svavelsyra

NORAM tillhandahåller innovativ processteknik och utrustning för svavelsyraanläggningar. Våra tekniska lösningar minskar emissioner, ökar energieffektiviteten, ökar kapaciteten och förbättrar anläggningens tillgänglighet hos våra kunder runt om i världen.

LÄS MER

svaveldioxid

Med mer än 180 installationer över hela världen är Cellchems anläggningar för svavelförbränning en av de mest använda teknikerna för produktion av svaveldioxid (SO2). Tillgängliga kapaciteter sträcker sig från 0,5 till 100 ton svavel per dygn och designen kan skräddarsys för att producera ett flertal produkter baserade på SO2, tex bisulfit.

LÄS MER

papper & massa

NORAM erbjuder ett brett utbud av tekniska lösningar till skogsindustrin. Vår Pappers- & Massadivision har två huvudsakliga fokusområden: Utvinning av råvaror och energi från skogsråvaran samt förbättra massabrukets kemikalieåtervinning i syfte att minska emissioner.

LÄS MER