Område: Svavelsyra

SYRATORN

Genom att använda NORAM SX™ vid design av ett syratorn kan man antingen minska diametern eller öka kapaciteten jämfört med ett murat torn.

Ett torn i NORAM SX™ är dessutom avsevärt lättare än ett murat torn vilket minskar kostnaden både för fundament och installation.

Teknisk ansvarig

Elin Lander

Elin Lander

Process Engineer

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 20
D: +46 (0) 31 757 40 20
E-post

Försäljning

Erik Cleverstam

Erik Cleverstam

Sales Manager, Projekt

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 01
D: +46 (0) 31 757 40 16
E-post

Korrosionsfria - därmed lång livslängd

Snabb att installera

Skräddarsydda, effektiva och pålitlig

våra affärsområden

svavelsyra

NORAM tillhandahåller innovativ processteknik och utrustning för svavelsyraanläggningar. Våra tekniska lösningar minskar emissioner, ökar energieffektiviteten, ökar kapaciteten och förbättrar anläggningens tillgänglighet hos våra kunder runt om i världen.

LÄS MER

svaveldioxid

Med mer än 180 installationer över hela världen är Cellchems anläggningar för svavelförbränning en av de mest använda teknikerna för produktion av svaveldioxid (SO2). Tillgängliga kapaciteter sträcker sig från 0,5 till 100 ton svavel per dygn och designen kan skräddarsys för att producera ett flertal produkter baserade på SO2, tex bisulfit.

LÄS MER

papper & massa

NORAM erbjuder ett brett utbud av tekniska lösningar till skogsindustrin. Vår Pappers- & Massadivision har två huvudsakliga fokusområden: Utvinning av råvaror och energi från skogsråvaran samt förbättra massabrukets kemikalieåtervinning i syfte att minska emissioner.

LÄS MER