Område: Svavelsyra

PUMPTANKAR

Traditionella murade tankar ersätts med fördel av tankar i  NORAM SX™. Antingen designas tanken med mindre diameter och bibehållen volym, eller så behålls samma diameter och man får en större effektiv volym.  

Små och medelstora tankar kan färdigställas i verkstad, vilket minimerar installationsarbete och stopptid på montageplats.

Teknisk ansvarig

Elin Lander

Elin Lander

Process Engineer

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 20
D: +46 (0) 31 757 40 20
E-post

Försäljning

Erik Cleverstam

Erik Cleverstam

Sales Manager, Projekt

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 01
D: +46 (0) 31 757 40 16
E-post

Lätta att installera

Lätta att underhålla

Korrosionsfria

våra affärsområden

svavelsyra

NORAM tillhandahåller innovativ processteknik och utrustning för svavelsyraanläggningar. Våra tekniska lösningar minskar emissioner, ökar energieffektiviteten, ökar kapaciteten och förbättrar anläggningens tillgänglighet hos våra kunder runt om i världen.

LÄS MER

svaveldioxid

Med mer än 180 installationer över hela världen är Cellchems anläggningar för svavelförbränning en av de mest använda teknikerna för produktion av svaveldioxid (SO2). Tillgängliga kapaciteter sträcker sig från 0,5 till 100 ton svavel per dygn och designen kan skräddarsys för att producera ett flertal produkter baserade på SO2, tex bisulfit.

LÄS MER

papper & massa

NORAM erbjuder ett brett utbud av tekniska lösningar till skogsindustrin. Vår Pappers- & Massadivision har två huvudsakliga fokusområden: Utvinning av råvaror och energi från skogsråvaran samt förbättra massabrukets kemikalieåtervinning i syfte att minska emissioner.

LÄS MER