Område: Svavelsyra

NORAM SX™ PLÅT

Följande plåtar i NORAM SX™ finns tillgängliga i vårt lager:

Plåttjocklek 3, 4, 6, 8 mm
Mått: 2000 x 6000 mm

Plåttjocklek 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm
Mått: 2000 x 3000 mm

Plåtar med andra mått kan levereras på begäran. 

NORAM SX™-plattan är ett austenitiskt rostfritt stål med hög kiselhalt speciellt designat för applikationer som kräver motståndskraft mot korrosion i varma och koncentrerade svavelsyramiljöer.

Med över 35 år av exceptionell prestanda, presenterar SX-legeringen fortfarande det mest beprövade materialet med extremt låg korrosion, lätt utrustning och en lång livslängd vid varm svavelsyra.

Teknisk ansvarig

Marzieh Tahipour

Marzieh Tahipour

Mechanical Engineer

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-post

Försäljning

Hanne Frilund Nilsson

Hanne Frilund Nilsson

Inventory and Sales Manager, SX

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 702 02 71 93
D: +46 (0) 31 757 40 12
E-post

Mer än 35 års beprövad teknologi

Låg korrosion och lång livslängd.

Exceptionell prestanda i varma svavelsyramiljöer

våra affärsområden

svavelsyra

NORAM tillhandahåller innovativ processteknik och utrustning för svavelsyraanläggningar. Våra tekniska lösningar minskar emissioner, ökar energieffektiviteten, ökar kapaciteten och förbättrar anläggningens tillgänglighet hos våra kunder runt om i världen.

LÄS MER

svaveldioxid

Med mer än 180 installationer över hela världen är Cellchems anläggningar för svavelförbränning en av de mest använda teknikerna för produktion av svaveldioxid (SO2). Tillgängliga kapaciteter sträcker sig från 0,5 till 100 ton svavel per dygn och designen kan skräddarsys för att producera ett flertal produkter baserade på SO2, tex bisulfit.

LÄS MER

papper & massa

NORAM erbjuder ett brett utbud av tekniska lösningar till skogsindustrin. Vår Pappers- & Massadivision har två huvudsakliga fokusområden: Utvinning av råvaror och energi från skogsråvaran samt förbättra massabrukets kemikalieåtervinning i syfte att minska emissioner.

LÄS MER