Område: Svavelsyra

NORAM HP™ SADELPACKNINGAR

NORAMS unika keramiska sadelpackning har ett lägre tryckfall jämfört med en konventionell sadelpackning och kan därför användas för att öka produktionen i ett befintligt torn där den konventionella packningen ersätts, eller designa ett nytt torn med mindre diameter.

Teknisk ansvarig

Elin Lander

Elin Lander

Process Engineer

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 20
D: +46 (0) 31 757 40 20
E-post

Försäljning

Hanne Frilund Nilsson

Hanne Frilund Nilsson

Inventory and Sales Manager, SX

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 702 02 71 93
D: +46 (0) 31 757 40 12
E-post

Ger lågt tryckfall

God massöverföring

Lägre installationskostnad

våra affärsområden

svavelsyra

NORAM tillhandahåller innovativ processteknik och utrustning för svavelsyraanläggningar. Våra tekniska lösningar minskar emissioner, ökar energieffektiviteten, ökar kapaciteten och förbättrar anläggningens tillgänglighet hos våra kunder runt om i världen.

LÄS MER

svaveldioxid

Med mer än 180 installationer över hela världen är Cellchems anläggningar för svavelförbränning en av de mest använda teknikerna för produktion av svaveldioxid (SO2). Tillgängliga kapaciteter sträcker sig från 0,5 till 100 ton svavel per dygn och designen kan skräddarsys för att producera ett flertal produkter baserade på SO2, tex bisulfit.

LÄS MER

papper & massa

NORAM erbjuder ett brett utbud av tekniska lösningar till skogsindustrin. Vår Pappers- & Massadivision har två huvudsakliga fokusområden: Utvinning av råvaror och energi från skogsråvaran samt förbättra massabrukets kemikalieåtervinning i syfte att minska emissioner.

LÄS MER