Våra Produkter

Innovativ och robust design för industrin

Svavelsyra

NORAM SX™-VENTILER

NORAM-ventilerna, som är framtagna tillsammans med SOMAS, levereras färdiga för installation och drift.
Ventilerna levereras som kompletta, fabrikstestade enheter med ställdon, lägesställare och tillbehör.

Dimensioner:
DN 80 – DN 500, ANSI 3” – 20”
DN 450 – DN 750, NPS 18-30

NORAM SX™ RÖR

Vårt standardsortiment av lagerhållna rör och rördelar i  NORAM SX™ täcker dimensionerna DN25 (1") till DN600 (24”), men vi kan även leverera rör i större dimensioner. Vi kan också leverera färdiga rörsystem.

Vi tillverkar även silar, virvelbrytare, tempfickor samt insticksrör på begäran.

NORAM SX™ PlÅT

Följande plåtar i NORAM SX™ finns tillgängliga i vårt lager:

Plåttjocklek 3, 4, 6, 8 mm
Mått: 2000 x 6000 mm

Plåttjocklek 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm
Mått: 2000 x 3000 mm

Plåtar med andra mått kan levereras på begäran. 

SVETSMaterial

Vi har följande svetsmaterial for svetsning av SX™ tillgängligt i lager:

TIG-stavar, GTAW
2.0, 2.4, 3.25 mm, 5kg/paket

MIG-tråd, GMAW
0.9, 1.14, 1.6 mm, 15 kg/paket

Svetselektroder, SMAW
2.5 mm, 3.6 kg/paket
3.25 mm, 4.1 kg/paket

SX™-TubeR

Sömlösa Sandvik SX™-tuber är det optimala valet för en svavelsyrakylare. Vi lagerför tuber i dimensionen 19.05 x 1.25 mm med längder upp till 12 m.

TRÅGSYRAFÖRDELARE

Våra trågsyrafördelare i  NORAM SX™ är designade för en mycket jämn och fin syrafördelning. Tråg med jämnt utplacerade fördelningsrör leder ner syran i packningen för maximal vätning och minimal dimbildning.

RÖRSYRAFÖRDELARE

Rörsyrafördelaren i  NORAM SX™  är en kostnadseffektiv och pålitlig design. Syran fördelas över hela packningsbädden via fördelningsrör som är försedda med strypskivor för jämn distribution.

SMART™-syrafördelare

SMART™-syrafördelaren är en egenutvecklad, patenterad design där syran fördelas ner i packningsbädden med hjälp av flexibla slangar i FEP. Denna lösning medger en jämn vätning av bädden med minimal dimbildning.

syrakylare

Syrakylare i NORAM SX™ är en robust och pålitlig design som kräver minimalt med underhåll.  Den höga korrosions-beständigheten hos NORAM SX™ eliminerar behovet av anodiskt skydd. Genom användning av andra noggrant utvalda legeringar kan vi även designa syrakylare för andra kylmedier än processvatten, t ex. saltvatten.

SYRATORN

Genom att använda NORAM SX™ vid design av ett syratorn kan man antingen minska diametern eller öka kapaciteten jämfört med ett murat torn.

Ett torn i NORAM SX™ är dessutom avsevärt lättare än ett murat torn vilket minskar kostnaden både för fundament och installation.

NORAM HP™ SADelpackningar

NORAMS unika keramiska sadelpackning har ett lägre tryckfall jämfört med en konventionell sadelpackning och kan därför användas för att öka produktionen i ett befintligt torn där den konventionella packningen ersätts, eller designa ett nytt torn med mindre diameter.

PUMPTANKAR

Traditionella murade tankar ersätts med fördel av tankar i  NORAM SX™. Antingen designas tanken med mindre diameter och bibehållen volym, eller så behålls samma diameter och man får en större effektiv volym.  

Små och medelstora tankar kan färdigställas i verkstad, vilket minimerar installationsarbete och stopptid på montageplats.

Svaveldioxid

svavelbrännare

Våra svavelbrännare är effektiva och pålitliga. Det smälta svavlet introduceras i förbrännings-kammaren med hjälp av tryckluft.

Svavelbrännarna finns tillgängliga i ett stort antal storlekar.

CELLCHEM™ cyklonflamugnar (CF)

Cyklonflamugnarna är ideala för trånga utrymmen och inkluderar svavelbrännare, ventilstation samt en brännkammare.

Tillgängliga storlekar:
0.5-4 MTPD
1-8 MTPD

CELLCHEM™ spiralflamugnar (SF)

Med över 150 installationer, är våra Cellchem™ SF spiralflamugnar väl beprövade. En komplett spiralflamugn inkluderar en Svavelbrännare, ventilstation, brännkammare samt efterbrännkammare.

Spiralflamugnarna (SF) designas med en kapacitet mellan 5-100 MTPD.

värmeåtervinning

Vid förbränning av större mängder svavel är det både ekonomiskt och miljömässigt  försvarbart att återvinna värmen som bildas i reaktionen då svavel förbränns. Värmen återvinns genom att leda svaveldioxiden från svavelugnen genom en panna, varvid ånga genereras. Mängden bildad ånga är omkring 2,8 ton per ton svavel.

Papper och Massa

CleanFlow™

CleanFlow™ är en membranteknik framtagen för att filtrera grön- och vitlut i massabrukets kemikalieåtervinning. Filtreringen sker tvärströms i keramiska membran och  den filtrerade luten har en partikelhalt lägre än 5 ppm. CleanFlow™- anläggningen kan antingen installeras för hantering av hela processflödet eller tillsammans med befintlig utrustning för att bygga bort en flaskhals.

Precipitator Dust Purification™ (PDPTM)

Höga kloridhalter i kemikaliecykeln kan orsaka igensättning av sodapanna, vilket leder till minskad ånggenerering och dyra avstängningar. Höga kaliumkoncentrationer kan bidra till korrosion i högtryckspannor. PDP-systemet™ ger en kloridborttagningseffektivitet på >95% tillsammans med en sulfat- och karbonatåtervinning på >95%, medan kaliumavskiljningseffektiviteten uppfyller kraven för nya högtryckspannor.

LignoForce™

NORAM har tillsammans med FPInnovations utvecklat en process för att återvinna lignin från svartlut, vilket skapar en ny högvärdig produkt med bibehållen eller förhöjd massaproduktion. LignoForce-processen™ utnyttjar befintlig fabriksinfrastruktur, vilket resulterar i integration med låg påverkan. Hjärtat i processen är det patenterade oxidationssteget för svartlut som minskar koldioxidanvändningen, producerar luktfritt lignin, förbättrar filtreringshastigheten och praktiskt taget eliminerar farorna med svavelväte.

CLEAN COMBUSTION™ mesaugnsbrännare

Våra Clean Combustion™ - mesaugnsbrännare  kan designas för att bränna upp till fem olika bränslen i en enda, reglerbar flamma, vilket möjliggör en optimerad förbränning . Vi kan levererar ett komplett system inklusive brännare, styrsystem (BMS), säkerhetssystem (BSS), ventilstation och luftfläktar.

CLEAN COMBUSTION™ GASDESTRUKTIONSBRÄNNARE OCH UGNAR

Clean Combustion™-brännarna för gasdestruktion

är utformade för att förbränna gaser och vätskor så som stark- och svaggaser (CNCG &; DNCG), strippergaser (SOG), metanol och terpentin. Förbränningen sker i en enda, reglerbar flamma. Förutom ventilstationer, styrsystem, (BMS), säkerhetssystem (BSS) och fläktar kan vi även leverera förbränningskammare och ångpanna.

CLEAN COMBUSTION™ START- OCH LASTBRÄNNARE

Start- och lastbrännarna från Clean Combustion™ 

är skräddarsydda för att möjliggöra en perfekt passform i en befintlig panna. Den unika munstycksdesignen möjliggör en problemfri förbränning av biobränslen som varierar i sammansättning. Styrsystem (BMS), säkerhetssystem (BSS) och ventilstation kan naturligtvis också levereras.