Branscher

Global teknologi och tekniska lösningar för processindustrin.


Affärsområden

SVAVELSYRA

NORAM tillhandahåller innovativ processteknik och utrustning för svavelsyraanläggningar. Våra tekniska lösningar minskar emissioner, ökar energieffektiviteten, ökar kapaciteten och förbättrar anläggningens tillgänglighet hos våra kunder runt om i världen.

SVAVELDIOXID

Med mer än 180 installationer över hela världen är Cellchems svavelförbränningsanläggningar en av de mest använda teknikerna för produktion av svaveldioxid (SO2). Tillgängliga kapaciteter sträcker sig från 0,5 till 100 ton svavel per dygn och designen kan skräddarsys för att producera ett flertal produkter baserade på SO2, tex bisulfit.

PAPPER & MAsSA

NORAM erbjuder ett brett utbud av tekniska lösningar till skogsindustrin. Vår Pappers- & Massadivision har två huvudsakliga fokusområden: Utvinning av råvaror och energi från skogsråvaran samt förbättra massabrukets kemikalieåtervinning i syfte att minska emissioner.

NitRERING

NORAM är en världsledande leverantör av nitreringsteknik. Baserat på våra tidiga framgångar med att utveckla ny teknik för produktion av mononitrobensen (MNB) har vår nitreringsdivision kommersialiserat en rad tekniker som nu tillämpas över hela världen.

EleKTROKEMI

Elektrokemidivisionen har en gedigen erfarenhet av att utveckla nya koncept jämte ny elektrokemisk teknik och kan erbjuda design, tillverkning, leverans av kommersiella anläggningar och idrifttagning.

VATTENRENING

NORAMs vattenreningsdivision tillhandahåller teknik och ingenjörstjänster till kunder inom industri och kommun.


GRÖN KEMI

Grön kemi är den gemensamma nämnaren för alla NORAM-processer. Inom alla våra affärsområden strävar vi efter ständiga förbättringar i utformningen av effektivare kemiska processer som minimerar energiförbrukningen samt användning och generering av farliga ämnen.

LÄNKAR TILL NORAM Engineering & Constructors Ltd.