Område: Svaveldioxid

CELLCHEM™ CYKLONFLAMUGNAR (CF)

För ännu mindre tillämpningar, med kapaciteter på 0,5–8 ton svavel per dag, kan vi erbjuda vår CellChem-cycloneflamugn. Den lämpar sig väl för trånga utrymmen på grund av ugnens kompakta storlek och har samma fördelar som spiralflamugnen. Producerar högkoncentrerad SO2-gas (18–19 vol%) tack vare bra blandning mellan luft och svavel samt effektiv svavelatomisering.

Ingen svavelgenomsläpp tack vare effektiv atomisering, ugnens design och förbränningskontroll. Hög turndown-förhållande.

Cyklonflamugnarna är ideala för trånga utrymmen och inkluderar svavelbrännare, ventilstation samt en brännkammare.

Tillgängliga storlekar:
0.5-4 MTPD
1-8 MTPD

Tekniskt ansvarig

Kajsa Wahlgren

Kajsa Wahlgren

Process Engineer

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 03
D: +46 (0) 31 757 40 23
E-post

Försäljning

Erik Cleverstam

Erik Cleverstam

Sales Manager, Projekt

NORAM INTERNATIONAL AB
Gruvgatan 35, 421 30 Västra Frölunda, Sweden
M: +46 (0) 721 72 75 01
D: +46 (0) 31 757 40 16
E-post

Mellan 0,5–8 ton svavel per dag

Producerar högkoncentrerad SO2-gas

Lämpar sig väl för trånga utrymmen

våra affärsområden

svavelsyra

NORAM tillhandahåller innovativ processteknik och utrustning för svavelsyraanläggningar. Våra tekniska lösningar minskar emissioner, ökar energieffektiviteten, ökar kapaciteten och förbättrar anläggningens tillgänglighet hos våra kunder runt om i världen.

LÄS MER

svaveldioxid

Med mer än 180 installationer över hela världen är Cellchems anläggningar för svavelförbränning en av de mest använda teknikerna för produktion av svaveldioxid (SO2). Tillgängliga kapaciteter sträcker sig från 0,5 till 100 ton svavel per dygn och designen kan skräddarsys för att producera ett flertal produkter baserade på SO2, tex bisulfit.

LÄS MER

papper & massa

NORAM erbjuder ett brett utbud av tekniska lösningar till skogsindustrin. Vår Pappers- & Massadivision har två huvudsakliga fokusområden: Utvinning av råvaror och energi från skogsråvaran samt förbättra massabrukets kemikalieåtervinning i syfte att minska emissioner.

LÄS MER