Om oss

På NORAM utvecklar vi teknik för process- och råvaruindustrin.


Om NORAM


NORAM Group består av vertikalt integrerade bolag med spetskompetenser inom olika områden. Tjänster som tillhandahålls av NORAM inkluderar FoU, pilotanläggningar, fullskaliga processanläggningar, anpassad tillverkning och montage.

Sedan 1988 har vi levererat teknik och utrustning till kemi-, pappers- och massa-, mineralbearbetnings-, avloppsvatten- och elektrokemisk industri. Våra sex specialiserade affärsgrupper har levererat projekt på fem kontinenter. Vi är erkända över hela världen som ledande inom nitrering, svavelsyra och elektrokemi.

Förutom att utföra stora uppdrag för stora multinationella kunder arbetar NORAM med teknikföretag i tidiga skeden. Vi tillhandahåller teknisk design och tillverkningsstöd, delar vår erfarenhet av kommersialisering av teknik och växer med bolaget som en strategisk intressent.

NORAM International AB

Engineering, Projekt & Noram SX

NORAM Eng & Constr Ltd.

Huvudkontor, Engineering

Axton

Tillverkning

BC Research

Teknikinkubator